Home » Regulament GDPR

Regulament GDPR

 REGULAMENT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    CLUBUL ALPIN ROMAN, cu sediul in Mun. Bucuresti,  Bd. Regina Elisabeta, nr. 35, ap. 7, sector 5, Cod Fiscal 7596220,  reglementeza prin prezenta prelucrarea datelor cu caracter personal si este coroborata cu politica de securitate si protectie a datelor.

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, CLUBUL ALPIN ROMAN  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate

1. SCOPUL SI BAZA LEGALA A PRELUCRARILOR

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de inregistrare membrii, de evaluarea capacităţii fizice a membrilor pentru activitatile desfasurate in cadrul clubului, informare membri si colaboratori, de incheiere contracte colaborare cu persoane fizice cat si juridice, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un tert şi sub rezerva respectării condiţiilor de prelucrare a datelor

2. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR

Fiecare dintre membri si colaboratori se supune regulilor de etică și confidențialitate stipulate de corpul profesional căruia îi aparțin, cum ar fi, de exemplu, Clubul Alpin Roman.

3. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categorii de Date cu Caracter Personal, scopul prelucrarii Temeiul legal al prelucrarii Informații administrative: Nume, adresa, date de contact (telefon fix, mobil, e-mail), fotografii, Informații din formularul de inscriere in CLUBUL ALPIN ROMAN:  CNP, data nașterii, sexul, nr. de telefon, e-mail. Categoriile speciale de Date cu Caracter Personal sunt prelucrate conform derogărilor prevăzute în art. 6.1c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului.

CLUBUL ALPIN ROMAN nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

4. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectarea datelor se face de la membrii Clubului Alpin Roman si parteneri.

5. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categoria de destinatari sunt in principal membrii si colaboratorii  Clubului Alpin Roman.

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR  PERSONALE

Nelimitata

7. DREPTURILE PERSONALE SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Se asigura posibilitatea, in conditiile oferite de GDPR , sa se exercite urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat :  furnizarea informatiilor pe care GDPR va da dreptul sa le primiti

Dreptul de acces la date : puteti contacta responsabilul cu protectia datelor pentru a lua la cunostinta ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si pentru a vedea cum sunt gestionate. Daca cererea dumneavoastra este intemeiata, raspunsul va fi oferit in termen de 30 zile.

Dreptul la rectificare : aveti dreptul sa ne informati cu privire la orice date care nu sunt conforme si doriti sa la schimbam. Raspunsul nostru va fi dat in termen de 30 zile de la data solicitarii si veti primi confirmarea transmiterii acestora catre persoanele care trebuie sa le cunoasca.

Dreptul la stergere : puteti sa va exercitati dreptul de a sterge doar acele date care nu sunt necesare in raportul pentru care acestea au fost solicitate si daca aceasta cerere nu contravine celorlalte legi.

Dreptul la restrictionare : puteti cere oprirea prelucrarii datelor dor daca vreti sa verificati corectitudinea acestora sau scopul procesarii lor.

Dreptul de opozitie : daca in situatia dumneavoastra personala intervine un interes legitim puteti cere oprirea prelucrarii datelor.

8. DETALII PRIVIND DATELE SPECIALE

Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

9. INFORMATII SUPLIMENTARE

Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs. Unde aveți cereri specifice legate la modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări.