Home » Statut

Statut

Statulul Clubulul Alpin Roman adoptat prin Hotararea AG din 2.05.2002 si modificat prin Hotararea AG din 06.05.2006

ART.1 DENUMIREA ASOCIATIEI

Denumirea asociatiei este CLUBUL ALPIN ROMAN.Denumirea apartine prin traditie istorica asociatei de la infiintarea sa si este recunoscuta legal cf. Art. 3.

ART. 2 SEDIUL

Sediul prezent al Clubului Alpin Roman este in Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta, nr. 35, etaj 1, apartament 7, sectorul 5.

ART. 3 DURATA DE FUNCTIONARE

Din initiativa unui grup de iubitori ai muntelui, Clubul Alpin Roman a fost infiintat la data de 10 septembrie 1936 prin Sentinta nr. 97 pronuntata de Tribunalul Ilfov-Sectia 1 cc., a fost abuziv dizolvat prin Decizia Consiliului de Ministri nr. 837/11.06.1948 lovita de nulitate prin Sentinta Civila nr. 4886/01.07.1994. Prin Incheierea nr. 5/15.01.1990 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti Clubul Alpin Roman a fost reanregistrat ca persoana juridica.Durata de functionare a Clubului Alpin Roman este pe termen nedeterminat.

ART. 4 PATRIMONIUL

Patrimoniul Clubului Alpin Roman este compus din:

a Sediul acestuia, imobilul situat in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 35, etaj 1, apartament 7, sector 5.

b Imobilul CAMINUL ALPIN situat in Busteni, str. Morarului nr. 22, judetul Prahova si terenul aferent constructiei in suprafata de 455 mp.

c Imobilul REFUGIUL COSTILA situat in Masivul Bucegi, pe Valea Costilei la altitudinea de 1680 m.

ART. 5 ORGANELE DE CONDUCERE EXECUTIVA

Conducerea executiva a Clubului Alpin Roman este asigurata de Consiliul Director si Comisia de Cenzori.

ART. 6 SCOPUL ASOCIATIEI

Clubul Alpin Roman este o asociatie non-guvernamentala, apolitica, fara scopuri religioase, formata prin asocierea liber-consimtita a persoanelor fizice care recunosc, adera si se conformeaza Statutului asociatei.Clubul Alpin Roman incurajaza, dezvolta si sustine practicarea oricaror forme recreative de activitati montane, recunoscand si sprijinind faptul ca zonele montane fac parte din patrimoniul public si trebuie sa fie accesibile in mod neangradit tuturor iubitorilor muntilor.Clubul Alpin Roman urmareste sa asigure in mod nerestrictiv accesul, cu minimaliizarea constienta a riscului si utilizarea responsabila in scop recreativ, a tuturor zonelor montane si in mod special a zonelor montane romanesti si promoveaza printre toti utilizatorii zonelor montane grija si respectul pentru mediul inconjurator, fauna si flora precum si conservarea naturii.Clubul Alpin Roman este membru cu drepturi depline a Uniunii Internationale a Asociatiilor de Alpinism UIAA Union Internationale Des Associations Aplinisme – The International Mountaineering and Climbing Federation din anul 1937 si adera la statutul acestei organizatii.

Art. 7 OBIECTIVELE ASOCIATIEI

In limita resurselor umane si financiare pe care le poseda, Clubul Alpin Roman isi propune urmatoarele obiective:

a Promovarea la nivel national a mersului pe munte a alpinismului, escaladei si a tuturor sporturilor montane.

b Crearea, marcarea si intretinerea de poteci turistice.

c Constructia de refugii si cabane alpine, administrarea si intretinerea acestora precum si a celor din patrimoniu in beneficial iubitorilor muntelui.

d Amenajarea traseelor turistice dificile si periculoase.

e Deschiderea, repararea si reamenajarea traseelor de catarare.

f Educarea membrilor asociatiei inspre respectarea bunurilor publice, a faunei, florei, monumentelor naturii si parcurilor nationale.

g Actiuni de ecologizare a zonelor montane si educare a tuturor categoriillor de cetateni ai Romaniei in vederea pastrarii nealterate a zonelor montane.

h Editarea de prospecte, harti, monografii, manuale, albume si de alte materiale cu tematica montana.

i Publicarea revistei oficiale a Clubului Alpin Roman denumita revista ce constituie totodata si Buletinul Informativ al asociatiei.

j Pregatirea prin scolarizare, cu respectarea legislatiei romane si a standardelor internationale UIAA, a ghizilor specializati in activitati montane recreative, precum si a instructorilor de alpinism si de alte activitati montane cu scop recreativ si sportiv.

k Infiintarea, cu respectarea legislatiei romane si a standardelor internationale UIAA, a unui sistem de initiere si specializare in activitatile de la punctul a.

l Promovarea masurilor de prevenire a accidentelor montane.

m Organizarea, in baza regulamentelor interne ale asociatiei si respectand regulamentele si standardele UIAA, a unui system propriu de intalniri si concursuri sportive.

n Incurajarea si sprijinirea membrilor Clubului Alpin Roman care vor sa intreprinda actiuni alpine in muntii din alte tari.

o Incurajearea si sprijinirea sportivilor membri ai Clubului Alpin Roman in vederea participarii acestora la concursuri sportive internationale organizate de cluburi si foruri membre ale UIAA.

p Infiintarea, la nivel central cat si la nivelul sectiilor si filialelor, de biblioteci si arhivefoto,video, audio cu tematica montana.

q Organizarea si participarea la conferinte si intalniri nationale si internationale avand ca tematica muntele.

r Incheierea de protocoale cu institutiile abilitate in vederea obtinerii accesului membrilor Clubului Alpin Roman in zonele montane protejate.

s Initierea de programe educative si formative pentru tineret.

t Implicarea in managementul ariilor protejate, actiuni de protectia mediului si cercetare stiintifica.

ART. 8 MEMBRI

Membri ai Clubul Alpin Roman pot fi persoane fizice de orice varsta, sex, apartenenta politica sau confesiune religioasa, care recunosc, adera si se conformeaza statutului asociatiei.Clubului Alpin Roman are trei categorii de membri:

a Membri

Membru poate fi orice persoana fizica care respecta statutul si regulamentele Clubului Alpin Roman si achita taxa de inscriere. Membri au toate drepturile ce decurg din calitatea de membru al Clubului Alpin Roman numai daca au platit cotizatia la zi.

b Membri votanti

Membru votant poate fi orice persoana fizica majora care este membru al Clubului Alpin Roman pentru o perioada minima de doi ani.

c Membri onorifici

Membru onorific poate fi orice persoana care a adus un aport deosebit Clubului Alpin Roman sau activitatii alpine romanesti in general, pe plan intern sau international. Membri onorifici sunt numiti de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Membri onorifici nu platesc cotizatie si se bucura de toate drepturile de membru.

ART. 9 DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU

Orice persoana fizica poate dobandi calitatea de membru al Clubului Alpin Roman in baza unei cereri scrise adresate Presedintelui, a recomandarii din partea a doi membri votanti, a platii cotizatiei pentru anul in curs si a taxei de inscriere. La cerere se anexeaza doua fotografii tip pasaport si, unde este cazul, o declaratie, pe proprie raspundere, care sa ateste lipsa veniturilor proprii. Dupa ce Consiliul Director aproba cererea persoana devine membru al Clubului Alpin Roman si i se elibereaza carnetul de membru.

ART. 10 PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Calitatea de membru al Clubului Alpin Roman poate fi pierduta in urmatoarele cazuri:

a In urma unei cereri scrise.

b In urma excluderii de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, pentru fals in declaratii privind veniturile, nerespectarea obligatiilor de membru sau alte fapte care aduc prejudicii Clubului Alpin Roman si bunei sale functionari.

c Prin neplata cotizatiei pe o perioada mai mare de doi ani.

ART. 11 DREPTURILE MEMBRILOR

Membri Clubului Alpin Roman beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a Folosirea patrimoniului Clubul Alpin Roman in conditii preferentiale fata de ne-membri.

b Folosirea in conditii preferentiale a refugiilor altor asociatii alpine cu care exista acorduri de reciprocitate.

c Folosirea materialului tehnic, bibliografic, audiovizual si cinematografic aflat in dotarea Clubul Alpin Roman.

d Admiterea in mod preferential la scolile si cursurile organizate de Clubul Alpin Roman, precum si la toate manifestarile didactice si tehnico-culturale organizate de acesta.

e Beneficierea de polite de asigurare incheiate de Clubul Alpin Roman in favoarea membrilor sai.

f Obtinerea in perioada aparitiei a revistei si inscrierea si accesul liber la pagina informativa a Clubul Alpin Roman pe Internet.

g Folosirea in scopuri publicitare proprii a calitatii de membru, in conditiile in care nu prejudiciaza Clubul Alpin Roman,

h Membri au dreptul de a fi alesi in Consiliul Director.

i Toti membri beneficiaza de facilitatile pe care Clubul Alpin Roman le acorda membrilor sai prin hotarari ale Adunarii Generale si de avantajele obtinute de catre Clubul Alpin Roman de la alte institutii si organizatii.

Art. 12 OBLIGATIILE MEMBRILOR

a Toti membri se obliga sa respecte, pe toata perioada aderarii, acest Statut si regulamentele Clubului Alpin Roman.

b Prin aderarea la Clubul Alpin Roman fiecare membru recunoaste si accepta obligatia de a lua asupra sa o parte din responsabilitatea indeplinirii obiectivelor asociatiei si de a contribui, dupa puterile si capacitatile proprii, la indeplinirea acestor obiective. Deasemenea, membri Clubului Alpin Roman recunosc si accepta ca orice actiune a lor se poate rasfrange direct asupra numelui, renumelui si bunastarii Clubului Alpin Roman precum si a celorlalti membri ai asociatiei si in consecinta, se obliga sa contribuie la cresterea prestigiului si a bunastarii Clubului Alpin Roman.

c Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii romane si ale Statutului si regulamentelor Clubul Alpin Roman, sunt obligatorii pentru toti membri asociatiei indiferent daca acestia au luat sau nu parte la Adunarea Generala in care s-au votat respectivele hotarari, sau daca au votat impotriva lor.

d Pentru a beneficia de drepturi in cadrul Clubului Alpin Roman, toti membri, cu exceptia membrilor onorifici, au obligatia de a plati la zi cotizatia anuala.

e Membri sunt obligati sa contribuie la o atmosfera de prietenie in Clubul Alpin Roman.

f Toti membri Clubului Alpin Roman au obligatia de a acorda ajutor in caz de nevoie, in limitele competentei sale, a oricarei persoane aflate pe munte intr-o situatie de pericol si de a da alarma in cel mai scurt timp, actiunea de ajutor avand prioritate absoluta in fata oricarui plan personal sau colectiv.

g Membri Clubului Alpin Roman recunosc in mod constient si accepta ca mersul pe munte alpinismul, escalada si sporturile montane sunt activitati care presupun un factor imprevizibil de risc si din care pot rezulta accidente si chiar moarte, accepta aceste riscuri asumandu-si direct responsabilitatea pentru actiunile lor si pentru consecintele acestor actiuni.

h Este interzis membrilor sa angreneze Clubul Alpin Roman in orice fel de actiuni politice sau de prozelitism religios.

i Folosirea de catre membri Clubului Alpin Roman a patrimoniului acestuia in vederea obtinerii de avantaje materiale personale de orice fel este interzisa si atrage dupa sine excluderea din Clubul Alpin Roman.

ART. 13 RESURSE PATRIMONIALE

Veniturile Clubului Alpin Roman provin din:

a Taxe de inscriere.

b Cotizatii.

c Donatii si sponsorizari in bani sau natura.

d Exploatarea si valorificarea bunurilor proprii.

e Reclama si publicitate realizate prin mijloace proprii.

f Vanzarea publicatiilor proprii.

g Activitati comerciale.

h Dividende de la societati comerciale la care Clubul Alpin Roman este actionar sau asociat.

i Dobanzi din plasarea disponibilitatilor.

j Alte venituri obtinute in mod legal.

Art. 14 ADUNAREA GENERALA

Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor Clubului Alpin RomanCompetenta Adunarii Generale cuprinde:

a Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.

b Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Bilantului contabil.

c Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director.

d Alegerea si revocarea Comisiei de Cenzori.

e Descarcarea de gestiune a Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori.

f Aprobarea infiintarii sectiilor si filialelor teritoriale.

g Modificarea Statutului.

h Dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei precise a bunurilor ramase dupa lichidare.

Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori.Adunarea Generala poate fi convocata de catre Consiliul Director oricand acesta va crede de cuviinta sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor Clubului Alpin Roman, sau de catre Comisia de Cenzori.Convocarea Adunarii Generale se anunta in presa si in paralel pe pagina de informare a Clubului Alpin Roman pe Internet cu cel putin 15 zile inaintea datei sedintei, impreuna cu ordinea de zi, locul si ora desfasurarii.In cazul in care la prima convocare nu vor fi prezenti cel putin jumatate din membri cu drept de vot, Adunarea Generala se va tine dupa 2 ore in acelasi loc fara alta convocare si cu orice numar de membri.La Adunarea Generala participa membri Clubului Alpin Roman in mod individual sau cu imputernicirea scrisa data de alt membru si atestata de Biroul Adunarii Generale.Adunarea Generala este prezidata de un Birou format din trei persoane din care cel putin doi sa detina functiile de:Presedinte, Vicepresedinte sau Secretarul General al Clubului Alpin Roman.Secretarul desemnat ad hoc al Biroului va redacta Procesul Verbal al sedintei in registrul special de procese verbale al Clubului Alpin Roman.Procesul verbal va fi semnat la sfarsitul sedintei de catre toti membri votanti care au participat la Adunarea Generala.Hotararile Adunarii Generale vor fi luate cu votul majoritatii simple, adica jumatate plus unul, al membrilor votanti care au participat la Adunarea Generala.Alegerea Presedintelui, a membrilor Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori se va face prin vot secret.Dupa alegere, noul Consiliu Director isi preia atributiile statutare imediat, iar vechiul Consiliu Director va preda noului Consiliu Director, cu Proces Verbal, intreaga gestiune a Clubului Alpin Roman in termen de zece zile.

ART. 15 CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director are in componenta sa un numar de sapte sau noua membri: Presedinte, doi Vicepresedinti, Secretar General, membri.Consiliul Director asigura punerea in executie a Hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult doua cincimi din componenta sa.In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele indatoriri:

a Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului asociatiei.

b Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.

c Aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

d Elaboreaza si aproba regulamentul intern de functionare al Consiliului Director si alte regulamente ale Clubului Alpin Roman.

e Poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Clubului Alpin Roman ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile de administrator, contabil si jurist.

f Presedintele, Vicepresedintii si Secretarul General reprezinta asociatia. Fiecare dintre ei poate incheia si semna acte in numele si pe seama asociatiei si reprezinta asociatia in fata oricaror autoritati si a justitiei.

g Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde prin demisie scrisa, prin revocare de catre Adunarea Generala.Consiliul Director alege persoana ad-interim pentru completarea locului vacant pana la urmatoarele alegeri.

h Sedintele Consiliului Director se tin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. Ele vor fi prezidate de Presedinte sauin lipsa acestuia de catre un Vicepresedinte sau Secretarul General.

i La fiecare sedinta se va redacta in Registrul Special un Proces Verbal care va cuprinde toate aspectele discutate si deciziile luate.

j Deciziile vor putea fi luate cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

ART. 16 COMISIA DE CENZORI

Controlul financiar al asociatiei este asigurat de catre Comisia de Cenzori. In realizarea competentei lor membri Comisiei de cenzori:

a Verifica modul in care este administrat patrimonial asociatiei.

b Intocmesc Rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.

c Pot participa fara drept de vot la sedintele Consiliului Director.

d Indeplinesc orice alte atributii stabilite de Statut si de Adunarea Generala.Comisia de Cenzori este alcatuita din trei membri. Regulile generale de organizare si funtionare ale Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala.Comisia de Cenzori isi poate elabora un Regulament intern de functionare.

Art. 17 ORGANIZAREA IN TERITORIU

Clubul Alpin Roman poate constitui in teritoriu:

Sectii

Aceste sectii pot functiona cu un numar de cel putin trei membri. Conducerea va fi asigurata de un Presedinte si un Secretar. Sectiile nu au personalitate juridica si nu pot incheia acte juridice in numele si pe seama Clubului Alpin Roman.Modul de functionare si alegeri in cadrul sectiei se vor face conform prevederilor prezentului Statut si a regulamentelor.

Filiale

Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia in nume propriu acte juridice de administrare si conservare, in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin Actul Constitutiv al filialei. Ele pot functiona cu un numar minim de trei membri. Conducerea va fi asigurata de un Presedinte, un Secretar si un Casier. Filialele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Clubului Alpin Roman, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Clubului Alpin Roman.
Filiala se constituie prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a Clubului Alpin Roman. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii fillialei in Registrul Asociatiilor si fundatiilor. Filialele se infiinteaza in baza Hotararii Adunarii Generale a Clubului Alpin Roman si vor avea denumirea CLUBUL ALPIN ROMAN FILIALA ….. localitatea.
Statutul filialei trebuie sa contina cel putin aceleasi prevederi ca cele ale Statutului Clubului Alpin Roman. Nici o prevedere suplimentara din statutul filialei nu poate anula, schimba, invalida sau omite prevederile Statutului Clubului Alpin Roman.

Art. 18 DIZOLVAREA

Dizolvarea Clubului Alpin Roman se poate face doar prin hotararea unanima a Adunarii Generale.In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator printr-o procedura stabilita de Adunarea Generala.Daca in termen de sase luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile stabilite de Adunarea Generala, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de catre instanta competenta, unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.