Home » Burse C.A.R. pentru Expeditii

Burse C.A.R. pentru Expeditii

Bursele pentru expeditii ale Clubului Alpin Roman

 

Breathtaking Mont Blanc Massif1. Obiect:

Fondul de Expeditii al CAR are ca scop acordarea anual a unui numar de 2 burse pentru expeditii romanesti sau mixte avind ca obiect ascensiuni in afara granitelor Romaniei, atit a traseelor in premiera cit si a repetarilor traseelor existente. Vor fi considerate ca eligibile acele proiecte care isi propun obiective tehnice (cu titlu orientativ, de exemplu un perete continuu de peste 350m inaltime si care presupune dificultati tehnice de escalada) si/sau la altitudine (de la 4000m alt in sus pe trasee ne-exploatate comercial in acel sezon si ne-echipate cu corzi fixe).

Intentia Clubului Alpin Roman de a pune baza acestor burse este aceea de a motiva si sustine progresul in alpinismul romanesc si in special a ascensiunilor realizate intr-un stil cat mai minimalist, cu impact de mediu cat mai redus precum si a ascensiunilor ce vizeaza realizari comensurate cu evolutia alpinismului in secolul 21.

 

2. Buget:

a.) Bursa performanta: anual se acorda 1 bursa in valoare de: 1000 EUR insotita de o scrisoare de recomandare pentru potentiali sponsori.

b.) Bursa debut: anual se acorda 1 bursa in valoare de 500 EUR insotita de o scrisoare de recomandare pentru potentiali sponsori.

c.) Recomandare: anual se acorda 2 scrisori de recomandare. Prin acestea CAR autentifica importanta expeditiei respective si incurajeaza orice initiativa de sponsorizare privata sau publica.

 

3. Candidatura:

Eligibilitate: Isi pot depune candidatura membrii CAR cu cotizatia platita la zi si vechime de cel putin 1 an la data depunerii candidaturii. Candidatura se depune in numele expeditiei. O expeditie primeste doar o singura bursa. Mai multe dosare cu acelasi obiectiv sau cu aceeasi echipa vor fi considerate ca o singura candidatura. Expeditiile nu au restrictia de a fi integral romanesti.

 

Documente necesare: fiecare candidatura va fi insotita de un dosar cuprinzind urmatoarele:

a.) Obiectivul principal al expeditiei

b.) Obiectivele secundare al expeditiei (daca exista)

c.) Nota sumara despre localizarea si istoricul ascensiunilor obiectivelor vizate inclusiv foto.

d.) Descrierea obiectivelor si a stilului de abordare propus.

e.) Componenta echipei

f.) Nota introductiva a fiecarui membru al expeditiei care sa includa si cele mai importante realizari alpine sau in escalada ale acestuia (CV alpin) si care sa demonstreze abilitatea de realizare a proiectului.

g.) Bugetul detaliat al expeditiei care sa cuprinda: costuri de deplasare pe persoana din Romania la destinatie si retur. (aceste cheltuieli vor trebui defalcate pe mijloace de transport utilizate, incluzind avion, mijloace motorizate, animale de povara, porteri); cheltuieli cu echipamentul specific nesponsorizat integral; costuri vize si premise, costuri alimente si combustibil, costuri diverse.

Dosarele complete impreuna cu fisa de inscriere (care se poate descarca in format Word din josul paginii) se transmit electronic la adresa de email: bursecar@clubulalpinroman.net

 

4. Criterii de acordare a burselor:

a.) Pentru bursa performanta vor fi considerate exclusiv premierele. Deschiderea de noi trasee in stil alpin, big-wall sau expeditionar vor avea prioritate in relatie cu premierelor nationale indifferent de altitudinea obiectivului. (vezi Nota de la final)

b.) O tentativa solo sau de iarna a unui munte de peste 6000m (exceptie facand traseele exploatate comercial), va avea precedenta asupra unui traseu in Alpi indifferent de dificultate, realizat in echipa.

c.) Pentru obiective cu dificultate tehnica similara vor avea prioritate proiectele care se desfasora in urmatoarele locatii (in ordinea prioritatii): Himalaya si Karakoram, Antarctica, Patagonia, Alaska si Canada, Anzii, Noua Zeelanda, Africa, USA cu exceptia Alaska, China cu exceptia zonelor din lantul Himalayan, alte destinatii din Asia, Pamir-Alai-Hidukush-Caucaz, destinatii din Orientul mijlociu, Alpi, Alte destinatii in Europa.

d.) Fiecare membru al juriului va evalua independent, in vederea acordarii votului, si conform materialelor prezentate realismul atingerii obiectivului. In vederea acestui lucru Juriul va putea solicita materiale suplimentare daca le considera necesare.

 

5. Jurizare:

Dosarele vor fi evaluate in doua tururi de un juriu.

Primul tur va organiza o selectie a dosarelor si va retine trei (3) pentru evaluarea finala a bursei performanta si trei (3) pentru evaluarea finala a bursei debut. Turul al doilea va determina acordarea burselor iar scrisorile de recomandare se vor acorda  la doua (2) proiecte din cele 4 ramase.

Nu exista obligativitatea acordarii tuturor burselor sau a vreuneia dintre ele. In caz ne-acordare suma se reporteaza la anul urmator cind se va adauga la categoria respective ca o bursa in plus.

Juriul va fi compus din minim 2 si maxim 3 membri ai CD al CAR, minim 1 si maxim 2 invitati cu competenta demonstrata in domeniu si 1 reprezentant al expeditiei cistigatoare a grantului major din anul precedent, care sa asigure un numar impar al membrilor juriului. In cazul in care in anul precedent nu s-a acordat un grant major locul in juriu va fi luat de un membru al CD al CAR.

Fiecare membru al juriului are dreptul la un vot. Componenta juriului va fi facuta publica cel mai tarziu in 25 martie.

 Componenta Juriului 2014 <> Bursele acordate in 2014

 

6. Calendar:

5 februarie – anuntarea publica pe site-ul CAR si prin circulare la sectii precum si alte metode on-line si presa a concursului pentru burse.

5 februarie – 25 martie – primirea dosarelor

25 martie – 5 aprilie – evaluarea dosarelor

5 aprilie – anuntarea cistigatorilor in mod direct (telefonic si in prin email) si publicarea listei prin circulara la cluburile affiliate, pe website-ul CAR si pe listele web afiliate.

7. Obligatii:

Obligatiile CAR:

a.) sa respecte calendarul de informare

b.) sa asigure difuzarea acestuia si a informatiilor referitoare la fondul de expeditii in mediile mentionate in calendar

c.) sa ofere reprezentantilor expeditiilor cistigatoare suma si/sau documentele ce le revin cel mai devreme la 10 zile de la afisarea rezultatului conform calendarului in vigoare si cel mai tarziu cu 15 de zile inainte de plecarea in expeditie.

 

Obligatiile expeditiei cistigatoare si a membrilor acesteia:

a.) Bursa performanta:

– in termen de maxim 1 luna de la intoarcerea din expeditie sa prezinte un raport scris comisiei de acordare a burselor care sa includa istoricul desfasurarii expeditiei si stadiul de realizare al obiectivelor.

– in termen de maxim 3 luni de la intoarcerea din expeditie sa prezinte un raport de tura insotit de minim 4 poze color care sa fie incluse in buletinul CAR (fie in versiunea sa pe hirtie sau online) din care cel putin doua sa prezinte si sigla CAR

– in termen de maxim 6 luni de la intoarcerea din expeditie sa ofere o prezentare multimedia la festivalul alpin organizat de CAR sau alt eveniment ales de comisie, in beneficiul CAR

– mentionarea CAR in toate aparitiile media referitoare la expeditie ca sponsor

– fotografie de varf (acolo unde este cazul) cu sigla CAR / numele CAR

– In cazul in care, inainte de plecarea in expeditie, se modifica destinatia sau obiectivul initial pentru care s-a obtinut bursa sau componenta echipei sa solicite in scris CD al CAR reevaluarea situatie si in urma unui vot negativ sa restituie contravaloarea bursei.

 

b.) Bursa debut:

– in termen de maxim 1 luna de la intoarcerea din expeditie sa prezinte un raport scris comisiei de acordare a burselor care sa includa istoricul desfasurarii expeditiei si stadiul de realizare al obiectivelor.

– in termen de maxim 3 luni de la intoarcerea din expeditie sa prezinte un raport de tura insotit de de minim 4 poze color care sa fie incluse in buletinul CAR (fie in versiunea sa pe hirtie sau online) din care cel putin doua sa prezinte si sigla CAR

– in termen de maxim 6 luni de la intoarcerea din expeditie sa ofere o prezentare multimedia la festivalul alpin organizat de CAR

– mentionarea CAR in toate aparitiile media referitoare la expeditie ca sponsor

– fotografie de varf (acolo unde este cazul) cu sigla CAR / numele CAR

– In cazul in care, inainte de plecarea in expeditie, se modifica destinatia sau obiectivul initial pentru care s-a obtinut bursa sau componenta echipei sa solicite in scris CD al CAR reevaluarea situatie si in urma unui vot negativ sa restituie contravaloarea bursei.

 

c.) Scrisori de recomandare:

– in termen de maxim 3 luni de la intoarcerea din expeditie sa prezinte un raport scris comisiei de acordare a burselor care sa includa istoricul desfasurarii expeditiei si stadiul de realizare al obiectivelor.

 

8. Restrictii:

a.) Asocierea cu o expeditie care si-a depus candidatura pentru granturi este incompatibila cu calitatea de membru al juriului.

b.) Componenta echipei anuntata in dosarul propus comisiei va trebui sa isi pastreze integritatea in proportie de 50% in momentul derularii expeditiei iar modificarile vor trebui anuntate comisiei de acordare a burselor.

c.) Suportul acordat de CAR fie prin granturi sau scrisori de recomandare atrage cu sine obligativitatea respectarii legilor si conventiilor din tara de destinatie cu privire la activitatile montane precum si a conventiilor internationale la care CAR a aderat.

 

Nota:

Criteriile pentru jurizarea ascensiunilor propuse (atat la evaluarea dosarului cat si a raportului final) sunt urmatoarele (atat fiecare in parte cat si pe ansamblu):

  • primeaza stilul ascensiunii
  • spiritul de aventura si dorinta de explorare (premiere de trasee sau munti, abordare creatoare si inovatoare)
  • proiect care cere si demonstreaza un nivel ridicat de competenta si autonomie
  • un nivel tehnic cat mai ridicat
  • o abordare temerara a obiectivului insa cu respect fata de pericole si gestiunea acestora
  • gestionarea eficienta si transparenta a resurselor
  • respect pentru obiceiurile locale, populatia locala si acordurile din care CAR face parte inclusiv politica UIAA privind prezervarea zonelor stâncoase naturale pentru cățărarea de aventură
  • respect fata de natura si mediu

 

DOWNLOAD: Formular de inscriere in competitia pentru bursele CAR