Convocator Adunarea Generala a Clubului Alpin Român pentru 17 Februarie 2024
January 14, 2024 – 8:52 PM

În urma deciziei Consiliului Director al Clubului Alpin Român din data de 8 Ianuarie 2024, se convoacă Adunarea Generală pentru data de 17 Februarie 2024 ora 16:00 la Căminul Alpin, Str. Morarului 22, Busteni.

Pe ordinea …

Read the full story »
pe munte

instruire

rapoarte de tura

etica alpină

Istorie CAR

Home » in reflector

Convocarea Adunarii Generale a Clubului Alpin Roman

Submitted by on March 12, 2015 – 5:15 PMNo Comment

sigla carIn baza Articolului 14 din Statutul Asociatiei Clubul Alpin Roman, (in continuare „CAR”), cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 35., Ap. 7, sector, 5, Consiliul Director convoaca Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul CAR, la data de 29.03.2015, ora 8, la Cabana Cheile Turzii din Cheile Turzii – Judetul Cluj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi;
2. Prezentarea raportului de activitate al CAR pe anul 2014;
3. Prezentarea raportului financiar al CAR pe anul 2014, discutarea situatiei patrimoniale a CAR;
4. Prezentarea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori;
5. Prezentarea spre aprobare a Bilantui Contabil;
5. Discutarea si agrearea strategiilor de dezvoltare a CAR;
6. Alegerea Comisiei de Cenzori;
7. Alegeri in Consiliul Director si modificari cu privire la numarul membrilor Consiliului Director;
8. Discutii privind situatia juridica a Asociatiei, situatia litigiilor promovate de pretinsi reprezentanti legali ai Asociatiei si lamurirea situatiei pretinsilor reprezentanti legali in raport cu Asociatia. Infirmarea Adunarilor generale organizate abuziv la 08.12.2014 si 28.01.2015, in numele Asociatiei;
9. Evidenta sectiilor CAR si organizarea in teritoriu a asociatiei;
10. Stabilirea calendarului de activitati montane ale CAR pe anul 2015 si stabilirea responsabililor pentru fiecare activitate;
11. Aprobarea directiilor si limitelor bugetare pe 2015;
12. Hotarari cu privire la specimenul de stampila al Asociatiei si site-ul oficial al Asociatiei;
13. Diverse.

Conform art. 14. al Statutului CAR: “In cazul in care la prima convocare nu vor fi prezenti cel putin jumatate din membri cu drept de vot, Adunarea Generala se va tine dupa 2 ore in acelasi loc fara alta convocare si cu orice numar de membri”.

Consiliul Director al Clubului Alpin Roman

Comments are closed.